הצעת החוק לשימוש עצמי בקנאביס
לאחר חודש של הקפאת הליכי חקיקה פרטית, אושרה בוועדת שרים לחקיקה הצעת החוק שיזמה ח"כ שרן השכל, אשר תרחיב את מדיניות "אי ההפללה" נגד צרכני קנאביס לשימוש עצמי, ולמעשה תבטל לחלוטין את הענישה הפלילית על שימוש עצמי בקנאביס. המשוכה הבאה- אישור הצעת החוק בקריאה טרומית.

 

ביום ה-1.4.2019, נכנסה לתוקפה רפורמת אי ההפללה למשתמשי קנאביס, שהוביל השר לביטחון פנים דאז, גלעד ארדן. הרפורמה האמורה קובעת נוהל סדור המקל עם מי שנתפס כשבחזקתו כמויות קטנות- עד 15 גרם- של קנאביס לשימוש עצמי. על פי הקבוע בנוהל כיום, במקרה שבו אדם בגיר נתפס לראשונה כשהוא משתמש בקנאביס, לא ינקטו נגדו הליכים פליליים, ויהא עליו לשלם קנס בסכום של 1,000 ₪ ; עם תפיסתו בשנית ישלם קנס על סך 2,000 ₪ ; ובפעם השלישית ייתכנו צעדים חריפים יותר- כגון שלילת רישיון- אך עם זאת עדיין אין מדובר בהליכים פליליים; רק בפעם הרביעית בה ייתפס אדם שברשותו קנאביס לשימוש עצמי, יחלו נגדו בהליכים פליליים הכוללים רישום פלילי ואף סנקציות פליליות.

 

הנוהל שנקבע ברפורמת אי ההפללה של גלעד ארדן נחשב לחוק חדשני, שהקל במידה מסוימת עם צרכני קנאביס, עם כי צריכת קנאביס, אף בבית בלבד, עודנה אסורה ונחשבת לעבירה פלילית לכל דבר ועניין. למעשה, השינוי שהרפורמה הנהיגה נוגע אך ורק לפן הענישתי בגין צריכת קנאביס- וקובע כי העונש בגין העבירה יהא קנס בלבד, וזאת עד לפעם הרביעית בה אדם ייתפס עושה שימוש בקנאביס. זאת ועוד, הנוהל כיום אינו חל על כל אדם, ונקבעו בו סייגים ותנאים להחלתו, ביניהם: היעדר עבר פלילי שם המשתמש, היעדר תחולה על מי שמגדל בביתו קנאביס ומתן שיקול דעת לשוטר התופס לבחינת נסיבות התפיסה של המשתמש שיקבעו האם מדובר בשימוש עצמי או אם לאו.

 

אולם, נראה שימיה של רפורמת אי ההפללה בצורתה כיום קצובים. ב- 11.7.2021, אושרה בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שהגישה ח"כ שרן השכל, לפיה החומר CBD יהא חוקי וכן הענישה הפלילית על צריכת קנאביס לשימוש עצמי תבוטל לחלוטין.

 

על פי הצעת החוק, מי שייתפס מחזיק עד 50 גרם קנאביס (תפרחות או מיצוי) ועד 15 גרם זרעי קנאביס לשימוש עצמי בשטח שאינו ציבורי לא יהא חשוף כלל לענישה פלילית. מי שייתפס כשבחזקתו קנאביס לשימוש עצמי בכמויות הנ"ל, יהא חשוף לקנס על סך 500 ₪, ואילו מי שייתפס עם כמות העולה על הכמויות הנ"ל, יהא חשוף לקנס בסך 2,000 ₪, ובלבד שההחזקה אינה לצרכי סחר. עוד נקבע בהצעת החוק כי החומר CBD יוחרג מפקודת הסמים, ויהא מותר לשיווק בחנויות כתוסף מזון.

 

מבחינה מעשית, אם הצעת החוק תאושר ותהפוך לחוק במדינה, קנאביס יוותר סם האסור לממכר ושיווק שלא למטרות רפואיות לפי פקודת הסמים. אולם, ההרשעה בעבירה של שימוש עצמי או שימוש שלא לצרכי סחר, לא תהווה פריט רישום במרשם הפלילי. בנוסף, קובעת הצעת החוק כי מי שהורשע בעבר בצריכת קנאביס לשימוש עצמי ונושא בשל כך ברישום פלילי, יהא רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה בקשה לביטולו.

 

השלב הבא העומד בפני הצעת החוק, הינו הצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, ולאחר מכן המשך הליך החקיקה, אשר עשוי להימשך עוד מספר חודשים.

שיתוף

זימון תורים 03-5193018